Menu

Over VANGA tekenservice

VANGA tekenservice

VANGA tekenservice is een allround bouwkundig teken- en ontwerpbureau opgericht in 2014. Door jarenlange ervaring in de bouw is er veel kennis in huis om u zowel voor nieuwbouw als verbouw te kunnen adviseren en het bouwkundig tekenwerk te verzorgen. Vanga tekenservice kan u onder andere ook ondersteunen voor tekenwerk in de interieurbouw, het digitaliseren van bestaande tekeningen of het ontwerpen van uw nieuwe woning.

Door wie?

Mijn naam is Mathijs van Gaalen en VANGA tekenservice is een zelfstandige onderneming opgericht in 2014. Ik ben met deze onderneming begonnen om mijn professionele diensten aan te bieden ter ondersteuning van uw bouwplannen. Na meer dan 20 jaar ervaring als bouwkundig tekenaar in diverse branches binnen de bouw, architectuur & interieurbouw ben ik in staat om professioneel tekenwerk af te leveren voor u dat met zorg en aandacht wordt gemaakt.

Voor wie?

VANGA tekenservice kan u als particulier, adviesbureau, architectenbureau of als aannemer ondersteunen in het realiseren van uw bouwplannen. Of het nu alleen gaat om het digitaal uitwerken van uw schetsplannen, het indienen van een omgevingsvergunning of wellicht heeft u alleen bouwkundig advies nodig. Voor deze zaken bent u bij VANGA tekenservice bij het juiste adres.

Bouwkundig ontwerp

Heeft u een schetsontwerp of een idee dat uitgewerkt moet worden in een 2D of 3D bouwkundig ontwerp, dan kan VANGA tekenservice dat voor u verzorgen. Bij het uitwerken van het bouwkundig ontwerp wordt tevens rekening gehouden met de huidige bouwregelgeving zodat u niet voor verassingen komt te staan tijdens de omgevingsvergunning.

Bouwkundig tekenwerk

Een goede bouwkundige tekening is een onmisbaar middel om te kunnen communiceren tussen diverse bouwkundige partijen of gemeentelijke instellingen. Bij VANGA tekenservice bent u op het juiste adres voor als het nu gaat om tekenwerk voor een omgevingsvergunning, ontruimingsplan, revisietekeningen of het in kaart brengen van bestaande situaties. Het digitaliseren van oude tekeningen of het inmeten van bestaande gebouwen en vervolgens uitwerken in bouwkundige tekeningen zijn ook diensten die VANGA tekenservice voor u kan verzorgen.

Omgevingsvergunning

Als u bijvoorbeeld plannen heeft om een dakkapel op uw woning te plaatsen of een aanbouw aan uw woning te maken of om zelf een nieuwe woning te bouwen dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Of u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u online controleren bij het omgevingsloket. Heeft u voor uw bouwplannen een vergunning nodig dan kan Vanga tekenservice dat voor u verzorgen met bijbehorend tekenwerk. Bij het maken van de omgevingsvergunning wordt rekening gehouden met de huidige bouwregelgeving.

Bouwregelgeving

Alle nieuw te bouwen gebouwen of verbouwingen aan bestaande gebouwen worden getoetst aan de bouwregelgeving. De bij het bouwproject betrokken gemeenten controleert of de bouwplannen voldoen aan de huidige wetten en regels. Zo zijn er o.a. regels en wetten met betrekking tot het burenrecht, woningwet en bouwbesluit 2012. Een volledig overzicht van de bouwregelgeving kunt u vinden op deze pagina van de rijksoverheid. Zo dient er bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met brandveiligheid, bruikbaarheid, daglichttoetreding, energiezuinigheid en gezondheid. Door de jaren aan ervaring kan Vanga tekenservice erop toezien om uw bouwplannen aan de huidige bouwregelgeving te toetsen.

Energieprestatie (BENG)

Volgens het huidige bouwbesluit 2012 moet er aangetoond worden dat een bouwwerk bijna energie neutraal is. Voorheen kon dat aangetoond worden middels een EPC berekening maar sinds 1 januari 2021 is een BENG berekening verplicht. BENG staat voor Bijna Energie Neuraal Gebouwen. De energieprestatie wordt bepaald aan de hand van 4 te behalen eisen bij woningbouw. Zo moet er aan de volgende onderdelen getoetst worden:

  • De maximale energiebehoefte;
  • Het maximaal primair fossiel gebruik;
  • Het minimaal aandeel hernieuwbare energie;
  • TO-juli, mate van oververhitting van de woning (enkel bij woningbouw)

Deze berekeningen kunnen gemaakt worden met diverse software programma’s waarvan Uniec er één van is. In tegenstelling tot de EPC waar er maar één keer een berekening gemaakt hoefde te worden is dat bij de BENG anders. Zo dient er bij de omgevingsvergunning een berekening gemaakt te worden en na de oplevering van het bouwwerk. Tevens dient er tijdens het bouwproces bewijsmateriaal verzameld te worden om aan te kunnen tonen welke materialen en installaties toegepast zijn anders dan bij de eerste berekening. Dit bepaalt uiteindelijk de hoogte van de BENG berekening en energielabel.

Brandveiligheid

Een gebouw moet ten tijde van brand bescherming bieden aan personen die een gebouw moeten verlaten of tijdelijk in een gebouw moeten wachten op hulpdiensten omdat zei niet zelfredzaam zijn. Het bouwbesluit stelt daarom om verschillende eisen aan een gebouw betreft de brandveiligheid. Zo worden er onder andere eisen gesteld aan de sterkte van een constructie, materialen toegepast in gevels en vluchtroutes, lengte van vluchtroutes, installaties die toegepast moeten worden en detaillering om brandoverslag en branddoorslag te voorkomen naar een ander brandcompartiment.

Constructies

Bij een omgevingsvergunning is het verplicht om een constructieberekening aan te leveren om aan te kunnen tonen dat uw bouwplannen voldoen aan de gestelde constructieve normen. Vanga tekenservice kan niet zelf deze constructieberekeningen maken maar kan u wel in contact brengen met diverse partijen die deze berekeningen wel kunnen verzorgen.

Interessante links:

https://www.omgevingsloket.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften

https://www.bouwbesluitonline.nl/

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng